MENÚ

Notícies

"Filofosofía del derecho privado", nou volum de la col.lecció "Filosofía y Derecho".

Filosofia del Derecho Privado,

Editores: Diego Papayannis y Esteban Pereira Fredes. 

Ed. Marcial Pons, 2018

 

Exercici de filosofia del Dret privat entès d’una manera àmplia, tant pel que fa  a  la Filosofia com al Dret privat dins del qual hi ha aportacions de diferents membres de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona com són: Alexander Vargas, Carmen Vázquez, Jordi Ferrer, a banda dels seus editors, Diego Papayannis i Esteban Pereira Fredes.  Això s'aprecia en la diversitat d'enfocaments adoptats pels diferents autors i en els temes abordats. Els arguments que aquí es presenten porten al discurs del Dret privat les aportacions i progressos d'àrees tals com la filosofia política, filosofia moral, teoria analítica del Dret, epistemologia jurídica o l'anàlisi econòmica del Dret. El llibre apareix en un context en què la filosofia del Dret privat en el món acadèmic continental comença a mostrar signes de maduresa.

Aquesta obra convoca a divuit autors, dels quals dos provenen de la tradició anglosaxona, mentre que la resta provenen de països europeus i llatinoamericans. A diferència de les poques obres publicades fins al moment sobre aquesta temàtica, que se centren en una àrea específica del Dret privat, aquest volum abasta la filosofia del Dret de propietat, el dret de contractes, el dret del treball, el dret de família i successions, el dret de danys i la prova en el dret privat. Aquestes contribucions tenen la doble virtut de donar compte del debat contemporani i defensar alhora punts de vista originals, per la qual cosa resultaran d'interès tant per als investigadors que desitgin aprofundir en aquesta temàtica com per als qui pretenguin familiaritzar-se amb ella.Trobeu-lo aquí, al catàleg de l'Editorial Marcial Pons.