MENÚ


1st MICHELE TARUFFO GIRONA EVIDENCE WEEK

Del 23 al 27 de maig de 2022Durant les setmanes vinents anirem ampliant els continguts en català al web de la 1st Michele Taruffo Evidence Week. 

Informe-vos-en aquí 
 
Vegeu aquí el fons que la Bibioteca de la Universitat de Girona ha compilat sobre prova i raonament probatori en motiu del Congrés Mundial sobre Raonament Probatori