MENÚ

Notícies

La prueba Testifical desde el Razonamiento Probatorio y la Psicología del Testimonio

Disponibles fins al 22 d'abril les darreres places per aquest curs on line d'especialització.

La prueba Testifical desde el Razonamiento Probatorio y la Psicología del Testimonio amb titulació conjunta de la Università degli studi di Genova y la Fundación Universitat de Girona: Innovación y Formación.

Vegeu el seu cicle de conferències 


La prova testifical continua prevalent en l'àmbit jurídic-processal; no sols trobem proves testificals gairebé en tots i cadascun dels processos judicials, sinó que en molts d'ells continuen sent determinants. Com procedeixen els jutges a l'hora de valorar aquest tipus d'elements de judici? En la majoria dels països de tradició romà-germànica continua prevalent una concepció àmpliament subjetivista tant pel que fa al que s'ha de valorar com a la manera en què s'ha de valorar. Així, es continua creient que s'ha de valorar al testimoni (és a dir, qui ho diu i com ho diu) en lloc de centrar-se en el seu testimoniatge (el que afirma haver presenciat). A més, es continua operant sota la premissa que el principi d'immediació funciona com un «mètode de coneixement» mitjançant el qual els jutges poden, d'alguna forma, percebre qui diu la veritat i qui està mentint.

Tot l'anterior ha estat àmplia i sòlidament criticat pels avanços de la psicologia del testimoniatge, que ha mostrat com la memòria i el procés reconstructiu de recordar influeixen en la credibilitat del testimoniatge i, a més, com una persona que creï genuïnament estar dient la veritat podria estar afirmant falsedats. Hi ha moltes i molt variades explicacions sobre tals testimoniatges genuïns però erronis: en quines condicions es va percebre alguna cosa, com es van recaptar els records, quant temps va passar entre que un subjecte va percebre els fets i va declarar en judici oral i un llarg etcètera. És indispensable que els operadors jurídics (jutges, advocats, fiscals, etc.) disposin de les bases necessàries per a saber què i com valorar el testimoniatge de qui afirma haver percebut fets rellevants per al cas: aquest curs té com a objectiu brindar-les-hi.

Per a realitzar la inscripció serà necessari adjuntar fotocòpia de el passaport i fotocòpia del títol universitari o resguard del títol. 

El cost de el curs és de 1.250€, que han de pagar-se d'aquesta manera: 
625€ en un termini màxim de 7 dies a partir de la data de confirmació de la seva inscripció i 625€ com a màxim el 15 de juny.

Informeu-vos amb detall i seguiu les instruccions per a la matrícula si n'esteu interessants clicant http://www.cursopruebatestificaludg.com/es/curso-especializacion-prueba-testifical-razonamiento-probatorio-psicologia-testimonio/7/matricula.html