MENÚ

Vídeos

Jornades d'Història Política: el paper del comunisme i les seves divergències internes en la política espanyola dels anys 1930. Taula rodona.

Jornades d'Història Política: el paper del comunisme i les seves divergències internes en la política espanyola dels anys 1930. Taula rodona.

Més informació

"El comunisme a Catalunya. Del BOC al POUM". En: Jornades d'Història Política: el paper del comunisme i de les seves divergències internes a la política espanyola dels anys 1930", (Girona, 17 de noviembre de 2011).

Més informació

"El PCE en los años 30". En: Jornades d'Història Política: El paper del comunisme i de les seves divergències internes en la política española dels anys 1930" (Girona, 17 de novembre de 2011).

Més informació

"Seguridad jurídica y precedentes judiciales". En: Jornadas de Seguridad Jurídica, (Girona, 24 de mayo de 2012).

Més informació

"El dret a comunicar i rebre informació veraç en l'àmbit del poder judicial: especial referència a la televisació dels judicis". A: Seminari sobre Informació, justícia i protecció de dades personals, (Girona, 24 d'octubre de 2012).

Més informació

"La publicitat relativa de les resolucions judicials i el dret a la protecció de dades : contradiccions del model actual i solucions en perspectiva comparada". A: Seminari Informació, justícia i protecció de dades personals, (Girona, 24 d'oct

Més informació

"Nous reptes i desafiaments per a la protecció de dades a la web 2.0". A: Seminari Informació, justícia i protecció de dades personals, (Girona, 24 d'octubre de 2012).

Més informació

"The Architecture of Jurisprudence". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 22 de mayo de 2010).

Més informació

"Gironella i Girona". A: Jornada Gironella: una ciutat, un temps, una literatura. (Girona, 05 de novembre de 2012).

Més informació
Jornada Gironella: un ciutat, un temps, una literatura. Taula rodona. (Girona, 05 de novembre de 2012).

Jornada Gironella: un ciutat, un temps, una literatura. Taula rodona. (Girona, 05 de novembre de 2012).

Més informació

"Gironella: un deute". A: Gironella: una ciutat, un temps, una literatura. (Girona, 05 de novembre de 2012).

Més informació
II Jornada d'Història Política, El liberalisme: de la teoria a la praxi. Taula rodona. (Girona, 20 de desembre de 2012).

II Jornada d'Història Política, El liberalisme: de la teoria a la praxi. Taula rodona. (Girona, 20 de desembre de 2012).

Més informació

"El liberalismo español: los logros y sus límites 1808-1923. A: II Jornades d'Història Política: El liberalisme: de la teoria a la praxi. (Girona, 20 de desembre de 2012).

Més informació

"Un liberalisme, dos liberalismes, tres liberalismes". A: II Jornades d'Història Política: El liberalisme: de la teoria a la praxi. (Girona, 20 de desembre de 2012).

Més informació
Entrevista a Jules Coleman per Diego Papayannis (Girona, 18 de desembre de 2012)

Entrevista a Jules Coleman per Diego Papayannis (Girona, 18 de desembre de 2012)

Més informació

"Cuasi-realismo e interpretación del derecho". (Girona, 15 de marzo de 2013).

Més informació

"Corrective Justice, Corrected". A: Workshop: Tort Law, Morality and Social Justice. (Girona, 17 de desembre de 2012).

Més informació

"Coleman on Gap-filling and Default Rules". A: Workshop: Tort Law, Morality and Social Justice. (Girona, 17 de desembre de 2012).

Més informació

"Seguridad Jurídica". En: Entrevista en RTVE "Para todos la 2". (Madrid, 27 de mayo de 2013).

Més informació

"Las vías de reforma el estado autonómico y el encaje del poder judicial". En: Jornada de Reforma Constitucional y Poder Judicial (Girona, 27 de mayo de 2013).

Més informació
1 2 3 4 5 6 7