MENÚ

Notícies

HAN COMENÇAT LES CLASSES DE LA FASE PRESENCIAL DEL NOU MÀSTER EN RAONAMENT PROBATORI

  Facultat de Dret, Universitat de Girona

Fase presencial del 29 de maig al 30 de juny

Què significa que un fet està provat en un procés judicial? Quin és l'objectiu principal de la prova en el dret? Com podem maximitzar les probabilitats d'esbrinar la veritat en l'admissió i pràctica de les proves? Quin impacte té l'oralitat i la contradicció en això? Com es valora racionalment el conjunt de proves que han estat admeses i practicades? Quins problemes presenten els elements de prova en particular com, per exemple, la prova pericial? I quins problemes tècnics es presenten amb les proves pericials habitualment més emprades en el processos judicials, com aquelles on té rellevància l'ADN? Com es prova una relació causal? Què requereix una correcta motivació de la decisió probatòria?
Totes aquestes i moltes altres són qüestions crucials per a la labor d'un jutge, un advocat, un fiscal, un investigador-acadèmic en matèria probatòria, etc. i seran el principal objecte d'anàlisi del Màster en Raonament Probatori.

Entreu al web del Màster i informeu-vos-en.