MENÚ

Notícies

Università degli Studi di Milano - Universitat de Girona: fins 6 de maig, beques per a estudis doctorals

Pre convocòtoria: Beques per realitzar estudis doctorals en la Università degli Studi di Milano, en co-tutoria amb el Grup de filosofia del dret de la Universitat de Girona
 
Tothom interessat cal que presenti la sol.licitud de suport abans del 6 de maig de 2018 a filosofiadeldret@udg.edu 
 
Oportunament, la Universitat de Milà convocarà les beques a la qual el candidat preseleccionat haurà de presentar-se en concurrència competitiva.
 
Les línies de recerca preferents són:
 
• Ontologia social, epistemologia jurídica i teoria general del dret (Social Ontology, Legal Epistemology and Jurisprudence)
 
• Lògica i informàtica del dret, teoria de l'argumentació, mètodes interpretatius i anàlisis del llenguatge jurídic (Logic and Legal Informatics, Theory of Legal Reasoning, Methods of Legal Interpretation, and Analysis of Legal Language)
 
• Teoria de la justícia, ètica pública, bioètica, ètica dels negocis i, en general, ètica aplicada (Theory of Justice, Meta-ethics, Public Ethics, Bio-*ethics, Business Ethics and, in general, Applied Ethics)
  
Cal acreditar: 

Un bon expedient acadèmic de grau i màster.
Un títol oficial de nivell B2 de llengua anglesa.
 
Cal adjuntar a la sol·licitud de suport:

CV complet, especificant nota mitjana dels títols de grau i màster.
El projecte de recerca que es desitja realitzar.