MENÚ

Activitats

Seminari: Dori Kimel, Universitat d'Oxford

Seminari: Dori Kimel, Universitat d'Oxford

  21 Setembre 2018 - 11:00
  Aula Seminari I

"Why Should We Be Interested in the Philosophy of Contract? / Personal Freedom and the Protection of Weak Parties”

Dins del marc dels seminaris del Grup de Recerca de Filosofia del Dret de la Universitat de Girona