MENÚ

Notícies

Política y crisis en América Latina: Reacción e impacto frente a la COVID-19.

Nou volum de la col·lecció de la Càtedra de Cultura Jurídica.

Aquest llibre té com a objectiu assenyalar les reaccions institucionals i dels actors davant la pandèmia de la COVID-19 als països d'Amèrica Llatina, sabent que el seu impacte serà d'una rellevància semblant a la que va desencadenar el crash de 1929, la fi de la II Guerra Mundial, la crisi del petroli de 1973 o la del deute de 1982. És en aquest sentit que pot afirmar-se que en 2020 s'està creant una conjuntura crítica en tant que genera una situació d'incertesa en la qual les decisions dels actors polítics, socials i econòmics més rellevants de cada país són crucials i decisives per al desenvolupament polític i institucional a mitjà i llarg termini. D'aquestes conjuntures solen aparèixer determinades decisions econòmiques, diferents reagrupaments socials, noves coalicions polítiques i batalles d'idees que tenen posteriorment un impacte en el desenvolupament de polítiques i institucions i, per tant, en la vida de les persones.

Salvador Martí i Puig és catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Girona i investigador sènior associat del CIDOB Barcelona Centri for International Affairs. Ha exercit de docent i d'investigador en centres acadèmics d'Amèrica Llatina, els Estats Units i Europa. La seva recerca s'ha centrat en el camp de la política comparada, amb especial atenció en els processos polítics i en l'acció col·lectiva.

Manuel Alcántara Sáez és catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Salamanca i investigador de l'Institut d'Iberoamèrica d'aquesta Universitat. Ha exercit de docent i d'investigador en centres acadèmics d'Amèrica Llatina, els Estats Units i Europa. La seva recerca s'ha centrat en el camp de la política comparada, amb especial atenció en les elits polítiques i en els processos electorals.

Podeu trobar-lo al catàleg de Marcial Pons i fer-ne la compra on-line aquí.