MENÚ

Notícies

Prueba sin convicción. Estándares de prueba y debido proceso.

  Madrid 2021

Jordi Ferrer Beltrán. Nou volum de la col·lecció Filosofía y Derecho de Marcial Pons

Amb aquest nou volum de la col·lecció Filosofía y Derecho el Dr. Jordi Ferrer Beltrán aporta al debat de la concepció racional de la prova una peça clau que ens mancava: una teoria sobre els estàndards de prova, les seves funcions, la manera en què han de ser formulats i la seva vinculació amb el degut procés i el deure de motivació de les decisions judicials. El lector trobarà un fil argumental ple de suggeriments en molts temes probatoris vinculats amb els estàndards de prova, fundades sòlidament i recolzades en una amplíssima bibliografia i jurisprudència internacional. La irrellevància justificativa de la convicció judicial i la necessitat que els estàndards de prova no es formulin apel·lant a les creences dels jutjadors són les idees claus del llibre, que planteja els criteris metodològics per a una correcta formulació d'estàndards de prova, les consideracions de tipus polític per a determinar el nivell d'exigència probatòria en el qual situar l'estàndard, o la idea que la motivació de les decisions probatòries no és un substitut de la necessitat de comptar amb estàndards de prova, sinó que, al contrari, pressuposa que es disposi d'ells. El treball es presenta amb la pretensió de fundar una teoria general que estigui per sobre de les diferències pròpies dels sistemes jurídics de civil i common law.

Disponible dins del catàleg de l'Editorial Marcial Pons, fent clic aquí.