MENÚ

Notícies

Derecho y pobreza. Nou volum de la col·lecció de la Càtedra de Cultura Jurídica.

Eds: Carolina Fernández Blanco i Esteban Pereira Fredes.

Aquest nou volum de la col·lecció de la Càtedra de Cultura Jurídica ofereix una aproximació a la qüestió de la pobresa des d'una perspectiva estrictament jurídica, sense descriure simplment les conseqüències de la pràctica jurídica sobre la pobresa, sinó aportant una pregona anàlisi de tot llur entrellat teòric, sovint, sobre com la pràctica permet visibilitzar-ne aquests lligams.
El dret sovint s'ha preocupat de manera especial per la desigualtat, però és més darrerament que ha començat a explorar la relació multifacètica i ubiqua que existeix entre dret i pobresa. Aquest llibre vol contribuïr a aquest debat que es promou des de la noció mateixa de dret i de l'Estat de dret, així com des de diverses àrees del fenomen jurídic com el dret privat, el dret internacional, el dret amb perspectiva de gènere, el dret penal i el dret processal, entre altres aproximacions. Tots els participants en aquesta obra són investigadores i investigadors de gran prestigi i trajectòria internacional, demostrant en llurs treballs una rigorositat teòrica conjugada amb propostes innovadores i perspectives jurídicament ben fermes.
Es tracta doncs, d'una obra imprescindible per a continuar debatent amb seriosament les múltiples vinculacions entre dret i pobresa, però la seva rellevància no és només teòrica: moltes idees i reflexions contingudes en aquest llibre poden ser fàcilment asssimilades i promogudes per advocats, i dutes a la pràctica per legisladors, jutges i altres operadors jurídics de tal manera que faci possible que des del dret s'abordi seriosament la pobresa i contribueixi a millorar les situacions de pobresa.

Publicat per Marcial Pons, el trobareu al seu catàleg clicant aquí.