MENÚ

Notícies

Diploma d'expert en Accés a la Justícia. (3a edició). Inscripcions fins 1/01

Curs totalment online del 15/02 al 3/07 amb la possibilitat de computar al nou Máster en Sistemes de Justícia i racionalitat, per ser un dels 4 móduls que el composen.

Tercera edició d'un curs d'especialització totalment online que s'ofereix a juristes, operadors jurídics, economistes, sociòlegs i filòsofs interessats a consolidar i enriquir la seva formació, a través de l'adquisició de coneixements teòrics sofisticats i el desenvolupament de competències pràctiques especialitzades en l'àmbit de l'accés a la justícia, elements imprescindibles per a qualsevol recerca sobre els mètodes de resolució dels conflictes.

Es persegueix en primer lloc, reforçar els aspectes essencials de la formació jurídica dels participants, el seu coneixement i l'aplicació de les principals tècniques institucionals que serveixen per a protegir la igualtat i l'efectivitat de l'accés a la justícia, mitjançant l'aplicació d'aquests elements a l'anàlisi comparada de les tradicions jurídiques de Llatinoamèrica, dels països del dret anglosaxó Common Law i del dret continental.

En segon lloc, el maneig de mètodes d'anàlisi empírica dels sistemes jurídics, oferint una introducció a les tècniques d'identificació causal i de descripció empírica de l'efectivitat de les reformes institucionals en l'accés a la justícia.

Finalment, es reforçarà el maneig crític de les principals teories polítiques sobre l'accés a la justícia, tant a través la seva discussió teòrica com de la seva aplicació pràctica en el context de seminaris específics. El curs permetrà desenvolupar un coneixement complex de les teories principals sobre l'accés a la justícia, així com abordar la seva fonamental contribució per a la comprensió crítica del funcionament real dels sistemes jurídics contemporanis.

La data d'inici és el 15 de febrer i la seva finalització el 3 de juliol 2024. Un cop assolit el curs aquest serà reconegut com un dels 4 mòduls de què es compon el nou master en Sitemes de Justícia i Racionalitat. 

Informeu-vos en detall fent click aquí.