MENÚ

Notícies

MATRÍCULA OBERTA FINS EL 20/8: Técnicas de Interpretación y Motivación de las Decisiones Judiciales.

Curs online del 25/09 al 25/01/2024

Títol conjunt de la Università degli studi di Genova il a Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. Inici del curs 25 de setembre fins al 25 de gener de 2023.

Aquets curs és un dels 6 mòduls que integren el Máster en Sistemas de Justicia y Racionalidad. Un màster modular on line de doble titulació Uni versità degli Studi di Genova y Universitat de Girona que es completa triant 4 dels 6 mòduls proposats i amb la presnetació del TFM.

La interpretació jurídica constitueix un dels temes de major rellevància tant en l'àmbit de la pràctica com en el de la teoria del dret. Per això, la seva anàlisi revesteix un interès central per a tot operador jurídic amb formació superior. A causa de la complexa i multifacética naturalesa de la interpretació jurídica, el seu estudi exigeix que s'abordi des de diferents perspectives. En aquest sentit, la finalitat d'aquest curs és, d'una banda, oferir coneixements teòrics i competències pràctiques per a un exhaustiu examen de la interpretació jurídica, amb particular atenció al nexe entre interpretació i argumentació i a l'anàlisi dels principals arguments interpretatius. D'altra banda, més específicament, el curs incideix en l'anàlisi de la motivació de les decisions judicials, que s'enfoca tant a l'estructura lògic-formal del raonament com als arguments d'interpretació textual i metatextual empleats per a identificar o justificar les premisses normatives aplicades a la decisió del cas concret. Entre les eines més rellevants que es proporcionen per a dur a terme aquesta anàlisi es troben, per exemple, i) les nocions de justificació lògic-deductiva, justificació normativa i justificació probatòria de la decisió judicial; ii) elements de raonament lògic-deductiu, de lògica de normes i de lògica de proposicions normatives (formes de raonament deductiu, taula de veritat, paradoxes de la implicació, lògica de condicionals i anàlisi lògica de la ponderació i de la concreció); iii) detecció de fal·làcies; iv) elements de filosofia en la interpretació jurídica i tipologia dels arguments interpretatius; v) llacunes i antinòmies (identificació i classificació, així com maneres de resolució).


El cost del curs és de 1.250€, que han de pagar-se d'aquesta manera:
625€ en un termini màxim de 7 dies a partir de la data de confirmació de la seva inscripció i 625€ com a màxim el 5de setembre.

Entreu a l'enllaç per infromar-vos-en i tramitar la inscripció si hi esteu interessats. http://www.cursodecisionesjudicialesunigeudg.com/